เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด เก็บตัวอย่างอาหารฯ


วันที่ 11-12 พฤศจิกายน  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อส่งตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง เพื่อส่งตรวจ ตามโปรแกรมการจัดเก็บของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06