เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


คณะทำงานการควบคุมโรคโควิด-19 (คณะที่ 2)ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ออกตรวจแนะนำ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid -19 ของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดสุมาลี


วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564  เวลา 15.30 น. คณะทำงานการควบคุมโรคโควิด-19 (คณะที่ 2)ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ออกตรวจแนะนำ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดสุมาลี
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17