เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กองการประปาได้ดำเนินการตรวจสอบ มาตรวัดน้ำประปา


วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 กองการประปาได้ดำเนินการตรวจสอบ มาตรวัดน้ำประปา บ้านเลข 333 บ้านนางพุทธิพร  พลอยผักแว่น จากการตรวจสอบมาตรวัดน้ำคลื่อนไหวเร็วช่วงแรกที่มาตรวัดน้ำทำงานประมาณ 2 นาที หลังจากนั้นเคลื่อนไหวปกติ เมื่อน้ำเต็มที่พักน้ำและไม่มีการใช้น้ำ มาตรวัดน้ำจะหยุดการทำงาน จากการตรวจสอบแสดงว่ามาตรวัดน้ำทำงานปกติ และไม่มีการรั่วของน้ำประปา
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17