เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2564


ชุมชนคนเทพาลัย รณรงค์คัดแยกขยะอันตราย
ร่วมใจไม่ทิ้งขยะอันตราย รวมกับขยะทั่วไป
คัดแยกขยะอันตราย นำมาฝากทิ้ง
ที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน
เพื่อให้ทางเทศบาลเก็บรวบรวมไว้
รอการส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปนะคะ
"โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" และโครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย ใส่ใจ คัดแยก ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2564
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทต.เทพาลัย ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
1.จุดรวบรวม หมู่ที่ 9 บริเวณสี่แยกกลางบ้าน
2.จุดรวบรวม หมู่ที่ 10 บริเวณด้านข้างศาลาประชาคม
3.จุดรวบรวม หมู่ที่ 15 บริเวณด้านข้างศาลา SML
4.จุดรวบรวม ตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย
5.จุดรวบรวม สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย
6.จุดรวบรวม วัดถนนนางคลาน
7.จุดรวบรวบ วัดบ้านวัด
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11