เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563


ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ท่านเจ้าของสุนัข / แมว ที่ยังไม่ได้นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย หรือติดต่ออาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านคะ
-เทศบาลตำบลเทพาลัย ลงพื้นที่รณรงค์ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน
-เทศบาลตำบลเทพาลัย ลงพื้นที่รณรงค์ ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน
คาถา 5ย กันภัยโรคพิษสุนัขบ้า
ย 1 อย่าแหย่สุนัขให้โมโห
ย 2 อย่าเหยียบหาง หัว ขา ให้สุนัขตกใจ
ย 3 อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร
ย 4 อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดด้วยมือเปล่า
ย 5 อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06