เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่  23  กรกฎาคม  2564  เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด และตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17