เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมาครี้งที่ 1


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมาครี้งที่ 1 ของ อบจ.นม. โดยจัดส่งขยะอันตราย ให้กับทาง อบจ. เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ณ ลานสหกรณ์การเกษตร อำเภอบัวใหญ่ ตามโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11