เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมาครี้งที่ 1


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมาครี้งที่ 1 ของ อบจ.นม. โดยจัดส่งขยะอันตราย ให้กับทาง อบจ. เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ณ ลานสหกรณ์การเกษตร อำเภอบัวใหญ่ ตามโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01