เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


สมาชิกสภาเทศบาล/รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย มอบถุงยังชีพให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกสภาเทศบาล/รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย มอบถุงยังชีพให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง บ้านวัด หมู่ 9 จำนวน 11 ครัวเรือน บ้านถนนนางคลาน ม.10. จำนวน 10 ครัวเรือน บ้านใหม่สามัคคี ม.15 จำนวน 7 ครัวเรือน ที่ต้องกักกันตัว  เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันทีในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01