เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับผู้นำชุมชน / อาสาปศุตสัตว์ ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับผู้นำชุมชน / อาสาปศุตสัตว์ ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านถนนนางคลาน ม.10 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 เวลา 09.00 - 12.00 น

 

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01