เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านวัด


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30 น. งานป้องกันเทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ และจุดสกัดบ้านวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุในชุมชน

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01