เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ประจำปี 2558 ในวันที่  6  มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย โดยมีการแข่งขันกีฬา1. วิ่ง 50 เมตร (ชาย-หญิง) 2.วิ่งผลัด 4x50 เมตร 3.วิงผลัดลูกโปร่ง 4x50 เมตร 4.เต๊ะบอลเข้าประตู 5.ชักเย่อ

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01