เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566


วันที่ 29 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัยได้จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  ณ บริเวณหน้าตู้ยามบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 
โดยมี นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  อปพร. อสม. และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06