เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมกินข้าวเที่ยง เล่าเรื่องพืชสวนโลก โคกหนองรังกา ณ องค์การส่วนตำบลเทพาลัย​ อ.คง​ จ.นครราชสีมา​


วันจันทร์ที่23 มกราคม 2566
นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพาลัย/สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ ลูกจ้างเหมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวเที่ยง เล่าเรื่องพืชสวนโลก โคกหนองรังกา ณ องค์การส่วนตำบลเทพาลัย​ อ.คง​ จ.นครราชสีมา​ เพื่อแสดงออกถึงพลังภาครัฐและภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพาลัย/อำเภอคง​และอำเภอใกล้เคียง ที่พร้อมและสนับสนุนในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก​ โคกหนองรังกาในปีพ.ศ.2572​ นี้

2023-05-31
2023-05-19
2023-05-15
2023-04-25
2023-04-17
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-05