เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมกินข้าวเที่ยง เล่าเรื่องพืชสวนโลก โคกหนองรังกา ณ องค์การส่วนตำบลเทพาลัย​ อ.คง​ จ.นครราชสีมา​


วันจันทร์ที่23 มกราคม 2566
นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพาลัย/สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ ลูกจ้างเหมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวเที่ยง เล่าเรื่องพืชสวนโลก โคกหนองรังกา ณ องค์การส่วนตำบลเทพาลัย​ อ.คง​ จ.นครราชสีมา​ เพื่อแสดงออกถึงพลังภาครัฐและภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพาลัย/อำเภอคง​และอำเภอใกล้เคียง ที่พร้อมและสนับสนุนในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก​ โคกหนองรังกาในปีพ.ศ.2572​ นี้

2023-01-23
2022-12-29
2022-12-28
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-07
2022-09-12
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-30