เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่ 13 มกราคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย นำโดยนายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และเกมส์สนุกๆให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

2023-05-31
2023-05-19
2023-05-15
2023-04-25
2023-04-17
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-05