เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน


เทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเชิญชวนทุกๆ ครัวเรือน รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน ถังขยะเปียยกรักษ์โลก เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ภายในครัวเรือนในระบบปิด  รวมถึงการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบอื่นๆ  อาทิ การทำเสวียน  การให้อาหารสัตว์ ทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ย ใส่โคนต้นไม้ ฯลฯ 

2023-05-31
2023-05-19
2023-05-15
2023-04-25
2023-04-17
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-05