เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลเทพาลัย ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดบ้านวัด ม. 9

                                   เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ่้านถนนนางคลาน ม. 10 และ 16.00 - 16.30 น. ณ วัดบ้านถนนนางคลาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี ม. 15

 

 

2023-03-03
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-07
2023-02-07
2023-01-30
2023-01-23
2023-01-13
2022-12-29