เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย


 วันที่  30 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสารปนเปื้อนในตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย

2023-05-31
2023-05-19
2023-05-15
2023-04-25
2023-04-17
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-05