เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


การฝึกอบรมหลักสูตร การทำเครื่องจักรสาน ประจำปี 2566


วันที่ 22 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลเทพาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรบอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล การฝึกอบรมหลักสูตร การทำเครื่องจักรสาน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย 

2023-09-12
2023-08-18
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-04
2023-08-03
2023-08-03
2023-07-21