เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


การฝึกอบรมหลักสูตร การทำเครื่องจักรสาน ประจำปี 2566


วันที่ 22 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลเทพาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรบอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล การฝึกอบรมหลักสูตร การทำเครื่องจักรสาน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย 

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06