เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและงดรับของขวัญ ของที่ระลึก (No gift Policy)


วันที่ 11 เมษายน 2566

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้มีการติดป้ายรณรงค์บริเวณหน้าสำนักงานและถือป้ายร่วมรณรงค์การทุริต เพื่อเป็นการแสดงค่านิยมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01