เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2


เทศบาลตำบลเทพาลัย ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดบ้านวัด ม. 9
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี ม. 15
                                       เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ่้านถนนนางคลาน ม. 10 

2023-09-12
2023-08-18
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-04
2023-08-03
2023-08-03
2023-07-21