เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจคัดแยกขยะ


เทศบาลตำบลเทพาลัย "กลุ่ม ดื่ม แกะ ล้าง รักเรา รักเทพาลัย รักษ์โลก" และ อถล.เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย คัดแยกขยะ  กล่องเครื่องดื่ม UHT ดื่ม แกะ ล้าง ตากให้แห้ง รวบรวมส่งกล่องรับบริจาคที่ห้างสรรพสินค้า Big C เพื่อนำไปรีไซเคิลทำหลังคาเขียว โต๊ะ ฯลฯ ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด และโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2566

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06