เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


อสม.เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก


วันศุกร์ที่  21  กรกฎาคม 2566  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย(อสม.บ้านวัด หมู่ที่ 9/บ้านถนนนางคลาน หมู่ที่  10/บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15) ดำเนินการสุ่มตรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย (ขอบคุณภาพจากกลุ่มไลน์ อสม.)

2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-03