เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 และการรณรงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ


เทศบาลตำบลเทพาลัย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566" และการรณรงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ วัดถนนนางคลาน

2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-03