เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 และการรณรงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ


เทศบาลตำบลเทพาลัย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566" และการรณรงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ วัดถนนนางคลาน

2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17