เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รณรงค์เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566" และรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ


เทศบาลตำบลเทพาลัย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566" และการรณรงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ วัดบ้านวัด และวัดเทพาลัย

2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-03