เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ชุมชนคนเทพาลัย ใส่ใจคัดแยกลดปริมาณขยะ จัดส่งกล่อง UHT ณ จุดรับบริจาค


เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดส่งกล่อง UHT ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2566 และกลุ่ม ดื่ม แกะ ล้าง รักเรา รักเทพาลัย รักษ์โลก นำส่ง ณ จุดรับบริจาค ห้างสรรพสินค้า BigC นครราชสีมา

2023-09-12
2023-08-18
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-04
2023-08-03
2023-08-03
2023-07-21