เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมคัดแยกขยะ คัดแยกกล่อง UHT


 

 

เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดส่งกล่อง UHT ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2567 และกลุ่ม ดื่ม แกะ ล้าง รักเรา รักเทพาลัย รักษ์โลก นำส่ง ณ จุดรับบริจาค ห้างสรรพสินค้า BigC นครราชสีมา

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06