เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ  2567


วันศุกร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  2567  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  คณะครู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย และผู้ปกครองเด็กนักเรียน ได้นำกองทัพนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการกีฬาปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ  2567  ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก  เพื่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมและให้ความรู้ เพิ่มประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย สามัคคี อดทน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างดี นั้น บัดนี้การดำเนินกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์  ในโอกาสนี้ขอกราบขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนๆที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ฯ

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11