เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดบ้านวัด


วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567
     สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย จัดกิจกรรมการสืบสาน รักษาและต่อยอดประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยมี นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมในพิธีเปิดงานด้วย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการปฎิบัติตนในหน้าร้อน/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประเพณีที่สืบทอดกันมาทุกปีคือการสรงน้ำหลวงปู่บา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่ สรงน้ำพระภิกษุ สามเณรและรดน้ำของพระจากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตของลูกหลานต่อไป

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08