เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัย เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567


สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเทพาลัย
#เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567
ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.
จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08