เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รณรงณ์เกี่ยวกับการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการควบคุมเครื่้องดื่มแอลกอฮอล์


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับ`ทุกภาคส่วนของชุมชน อาทิ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงเรียน กศน. จุดสกัดบ้านวัด สมาชิกสภา ได้ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเขตปลอดบุหรี่ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11