เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังเปิดภาคเรียน 7 วัน


วันที่  17  พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านวัด และ อสม.เขตเทศบาล ดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังเปิดภาคเรียน(7วัน) โรงเรียนชุมชนบ้านวัด / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11