เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรม “เดินวิ่งการกุศล วิ่งปันสุข คงคนคร 2024” เขตตำบลเทพาลัย


อำเภอคง โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคง(พชอ.คง) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน-ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ จะจัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง การกุศล วิ่งปันสุข คงคนคร2024” เขตตำบลเทพาลัย ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11