เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมคัดแยกขยะ คัดแยกกล่อง UHT


เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดส่งกล่อง UHT ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2567 และกลุ่ม ดื่ม แกะ ล้าง รักเรา รักเทพาลัย รักษ์โลก นำส่ง ณ จุดรับบริจาค ห้างสรรพสินค้า BigC นครราชสีมา

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11