เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 การฝึกอบรมหลักสูตรการทำปลาส้ม ,แหนม, ไส้กรอก


ตามที่  งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลเทพาลัย  ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล  ประจำปี  2562  การฝึกอบรมหลักสูตรการทำปลาส้ม , แหนม , ไส้กรอก  เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม 2562
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17