เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
     เทศบาลตำบลเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา โดยนายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมนี้ได้มี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนายการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านวัด ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17