เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะครู นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17