เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมระดับตำบล


วันศุกร์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเทพาลัยจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17