เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่  28  สิงหาคม  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และกิจกรรมตามโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด
2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06