เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่  28  สิงหาคม  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และกิจกรรมตามโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11