เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัยจัดเก็บขยะกิ่งไม้ เส้นทางจัดเก็บที่ 1


วันที่  1  กันยายน  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ทุกวันอังคาร ในเส้นทางจัดเก็บที่  1  กิจกรรมตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"  และโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ำเสีย และตามแผนการทำความสะอาดฯ
2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06