เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดเก็บขยะบริเวณถนนเจนจบทิศ


แค่ทิ้งกันคนละชิ้น ขยะก็จะล้นเมือง ร่วมด้วยช่วยกัน คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้ภาชนะโฟม ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ร่วมใจทิ้งขยะลงถังขยะกันนะคะ ร่วมแรงร่วมใจ รักษาความสะอาดของบ้านเมืองเพืื่ออนาคตลูกหลานของเรากันนะคะ
วันที่ 8 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อถล.เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณถนนเจนจบทิศภายในเขตเทศบาล ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" และตามโครงการการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2563

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06