เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]112
2 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563-30กันยายน2564) [ 30 ธ.ค. 2564 ]107
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]103
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]102
5 ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]173
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม63-31มีนาคม64 [ 3 พ.ค. 2564 ]170
7 รูปภาพกิจกรรมรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำเดือน ตุลาคม2563-มีนาคม2564) [ 3 พ.ค. 2564 ]211
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]208
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่5) [ 28 ส.ค. 2563 ]191
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) [ 28 ก.พ. 2563 ]166
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) [ 28 ก.พ. 2563 ]171
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]202
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 19 พ.ย. 2561 ]174
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 19 พ.ย. 2561 ]202
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]166
16 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2550 [ 30 ต.ค. 2557 ]199
17 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 แบบที่ 1 [ 30 ต.ค. 2557 ]166
18 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 แบบที่ 2 [ 30 ต.ค. 2557 ]162
19 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 แบบที่ 3 [ 30 ต.ค. 2557 ]164