เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]22
2 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]135
3 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563-30กันยายน2564) [ 30 ธ.ค. 2564 ]127
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]122
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]121
6 ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]195
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม63-31มีนาคม64 [ 3 พ.ค. 2564 ]192
8 รูปภาพกิจกรรมรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำเดือน ตุลาคม2563-มีนาคม2564) [ 3 พ.ค. 2564 ]238
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]237
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่5) [ 28 ส.ค. 2563 ]217
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) [ 28 ก.พ. 2563 ]188
12 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) [ 28 ก.พ. 2563 ]188
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]229
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 19 พ.ย. 2561 ]198
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 19 พ.ย. 2561 ]239
16 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]188
17 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2550 [ 30 ต.ค. 2557 ]235
18 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 แบบที่ 1 [ 30 ต.ค. 2557 ]189
19 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 แบบที่ 2 [ 30 ต.ค. 2557 ]185
20 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 แบบที่ 3 [ 30 ต.ค. 2557 ]184