เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]30
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]55
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256ุ6 [ 28 ก.พ. 2566 ]34
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ]20
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]39
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]43
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]40
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]37
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]41
10 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มต้นสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 [ 3 มี.ค. 2565 ]161
11 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]154
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]108
13 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]107
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]107
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]107
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]105
17 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]108
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]104
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]112
20 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]153
 
หน้า 1|2|3