เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มต้นสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 [ 3 มี.ค. 2565 ]134
2 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]129
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]85
4 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]88
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]86
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]88
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]84
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]87
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]83
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]93
11 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]128
12 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]86
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]241
14 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]229
15 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และเริ่มต้นสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 [ 7 พ.ค. 2564 ]223
16 แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 พ.ค. 2564 ]178
17 แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 พ.ค. 2564 ]222
18 คำสั่งสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 พ.ค. 2564 ]208
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]202
20 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก [ 5 พ.ค. 2564 ]213
 
หน้า 1|2|3