เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
งานทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างบุคลากรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 15 ม.ค. 2558 ]162
2 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานทะเบียน [ 15 ม.ค. 2558 ]143
3 แผนผังการปฏิบัติงานทะเบียน [ 5 ม.ค. 2558 ]165
4 การแจ้งเกิด [ 1 พ.ย. 2557 ]140
5 การแจ้งตาย [ 1 พ.ย. 2557 ]178
6 การแจ้งย้ายที่อยู่ [ 1 พ.ย. 2557 ]140
7 การทำบัตรประชาชน [ 1 พ.ย. 2557 ]135
8 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน [ 1 พ.ย. 2557 ]162
9 การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราฎร [ 1 พ.ย. 2557 ]132
10 การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน [ 1 พ.ย. 2557 ]192
11 การขอเลขหมายประจำบ้าน [ 1 พ.ย. 2557 ]131
12 การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกีบคดีความ [ 1 พ.ย. 2557 ]131
13 การรื้อถอนบ้าน [ 1 พ.ย. 2557 ]131