เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 30 ธ.ค. 2564 ]79
2 คำสั่งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีประชาชนเป็นส่วนร่วม [ 30 ธ.ค. 2564 ]82
3 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2564 ]79
4 การปชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2564 ]76
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2563 ]159
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 24 ธ.ค. 2563 ]134
7 โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.พ. 2563 ]131
8 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]134
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวมในการดำเนินงาน [ 6 ม.ค. 2563 ]139