เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]132
2 สารจากนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย [ 28 พ.ค. 2564 ]167
3 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล [ 20 พ.ค. 2564 ]178
4 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 20 พ.ค. 2564 ]170
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]100
6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]173
7 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]169