เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 ก.พ. 2565 ]77
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]84
3 รายงานผลคะแนนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]101
4 รายงานผลคะแนนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]80
5 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ก.พ. 2564 ]139
6 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ก.พ. 2564 ]137
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ก.พ. 2564 ]146
8 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]137
9 คำสั่งเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 24 ก.พ. 2563 ]139
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมิน ITA) เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]162
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]155
12 การกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ กำหนดผู้รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ม.ค. 2563 ]161