เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (ฉ13) การสอบคัดเลือก 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]179
2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการฯ ฉ.5 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]161
3 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พ.ศ.-2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]162