เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :