เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมใจคัดแยกขยะ จัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT


เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย ใส่ใจ คัดแยก ลดปริมาณขยะ ประจำปี  2564 รณรงค์คัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่จัดกิจกรรมรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ล้างทำความสะอาด และตากแห้งแล้ว เพื่อรวบรวมส่งบริจาค ณ ห้างสรรพสินค้า Big C โครงการหลังคาเขียว  เป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ต่อไป

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06