เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


อสม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัยมอบถุงยังชีพให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง


วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกสภาเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/ผู้นำชุมชน/อสมและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัยมอบถุงยังชีพให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง บ้านวัด หมู่ 9 จำนวน 7 ครัวเรือน 
บ้านถนนนางคลาน ม.10. จำนวน 4 ครัวเรือน บ้านใหม่สามัคคี ม.15 จำนวน 3 ครัวเรือน ที่ต้องกักกันตัว  เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01